ROI-Turbo pre vašu budovu: Pravá efektivita energií vďaka automatizácii

Pravá efektivita energií vďaka automatizácii

Pravá efektivita energií vďaka automatizácii – Energetický management je kľúčovým faktorom ekonomického úspechu v gastre. Franšízová reštaurácia dosiahla skutočnú energetickú účinnosť zavedením systému Loxone, čo sa prejavilo v pôsobivých číslach: jednorázová investicia 4200 EUR zabezpečila o 30% nižšiu spotrebu energie a mesačnú úsporu 4900 EUR. Tento príklad krásne ukazuje, ako automatizácia dokáže šetriť energiu aj peňaženku a tiež znížiť produkciu CO2.

Smart vetranie, kúrenie a chladenie​

Kľúčovú rolu hrá inteligentné riadenie HVAC. Teplota, vlhkosť a hodnoty CO2 sú merané senzormi a prenášané do Miniserveru.

Na základe nameraných dát a hodnôt bola vyvinutá logika úspory energie. Príklad: Pred začiatkom prevádzkovej špičky sa kúrenie stlmí na minimum. Prečo? Do budovy pricháza množstvo ľudí a s nimi aj tepelná energia. Teplota by sa za krátko dostala tak vysoko, že by bolo potrebné naopak chladiť, aby vnútorná klíma zostala príjemná. Inými slovami: najskôr by sme zbytočne nakúpili energiu na kúrenie, a potom jej nakúpili ešte viac, aby sme vykompenzovali nárast teploty chladením.

S integráciou vzduchových clôn je systém ešte účinnejší. Vzduchové clony sú špeciálne generované prúdy vzduchu, ktoré pôsobia ako „záclona“ napríklad na posuvných dverách a zabraňujú prenikaniu tepla alebo chladu zvonka. Inteligentne sa riadi tak, aby prispievali k požadovanej teplote. Pokial je vonku chladno, ale vnútri reštaurácie príliš teplo, vzduchové clony sa jednoducho prepnú a vonkajší chlad pomáha chladiť interiér.

Hostia si vďaka tomu môžu užívať väčšieho komfortu. Cielená regulácia CO2, teploty a vlhkosti vytvára najlepšiu možnú klímu v každej časti reštaurácie.

Pravá efektivita energií vďaka automatizácii
(c)Loxone

Spotreba energie, len keď je to potrebné

Aj v kuchyni možno ušetriť energiu plánovaným a cieleným vypínaním spotrebičov. A to bez toho, aby kvôli tomu akokoľvek trpela prevádzka. Velký potenciál leží napríklad v riadení mrazničiek, chladničiek a digestorov.

Späť na „plac“! Ako ušetriť energiu pri osvetlení? V dobe mimo špičku môžeme zhasnúť buď kompletne všetky zóny, alebo len niektoré. Stmievatelné osvetlenie potom ďalej prispieva k znižovaniu spotreby. Bežné je nechať osvetlenie po celý den zapnuté rovnako. Miniserver naopak automaticky reguluje jas podľa dennej doby či intenzity prirdzeného svetla, čím šetrí opať energiu.

Potenciál úspor sa sám ukáže​

Komplexná vizualizácia všetkých energetických tokov a jednotlivých štatistík ukazuje, kde sa energia vyrába alebo spotrebovává. Vidíte doby základného zaťaženia aj vysoké spotreby. V základnom zaťažení je všeobecne vysoký potenciál úspor, ktorý možno využiť pomerne jednoducho a rýchlo. Stačí odhaliť zbytočnú spotrebu a eliminovať ju. Ďalším krokom je optimalizácia spotrebičov. U niektorých je možné presunúť prevádzku do doby, kedy je energia vyrábaná zdarma fotovoltaikou, prípadne ju možno lacno nakúpiť.

Loxone to umožňuje svojím energetickým managerom a tzv. optimalizátorom spotových cien, ktorý systém napojí na burzy s dynamickými tarifami cien elektriny

Väčší ekonomický úspech vďaka komplexnému riadeniu energií

Zníženie spotreby energie v prevádzke je dobrým začiatkom. Skutočný energetický management však dosiahnete iba vtedy, keď sú všetky technológie, zariadenia a spotrebiče automatizované. Investícia do takého riešenia se pritom vracia bežne v priebehu pár mesiacov.

S Loxone Miniserverem ako centrálnou jednotkou sú všetky toky energie vizualizované a optimalizované. Tak to funguje vo vyšie zmieňovanej franšíze, v bytové výstavbe, v priemysle – skrátka všade tam, kde sa energie vyrába a spotrebováva.

Ak si to zhrnieme úspora 14 000 kWh energie mesačne znamená návratnosť investície do technológie Loxone za menej ako jeden mesiac. Komerčným zákazníkom tak stačí malá investícia, ktorá vedie k pôsobivým úsporám za krátku dobu.

Ak by takto ušetrila každá zo 40 000 pobočiek reťazca reštaurácií, potenciál úspor činí až 560 miliónov kWh mesačne, čo by pri cene elektriny 0,35 € za kWh znamenalo mesačnú úsporu 190 miliónov eur. A udržateľnosť? O 229 320 ton vyprodukovaných emisií CO2 za mesiac!

(c)Loxone

Za 40 % všetkej spotrebovanej energie v EÚ stojí prevádzka budov. Budovy sa navyše podieľajú 36 % na produkcii skleníkových plynov. Spoločnosti ako McDonald’s, Burger King, KFC, Starbucks a mnoho ďalších si stanovili vysoké ciele v oblasti udržateľnosti svojich reťazcov. Ako výrobca inteligentnej automatizácie budov preto považujeme za svoju povinnosť pomáhať spoločnostiam (aj takto obrovským a významným) tieto ciele dosiahnuť.

Vďaka aplikácii Loxone má navyše prevádzkovateľ reštaurácie neustály prehľad o aktuálnej spotrebe energie a plynu.

Chcete sa dozvedieť viac? Napíšte nám alebo si dohodnite osobnú konzultáciu, u nás, v TOZO Gallery.